اخبار و مطالب

پمپ پیستونی

نصب پمپ پیستونی:

 

برای اطمینان از کارکرد درست پمپ پیستونی و حداکثر کارایی ،ما توصیه میکنیم قوانین عمومی نصب ماشین آلات را رعایت نمایید،مانند محکم نصب شدن،نصب حفاظ روی قطعات متحرک کوپلینگ،نصب موتور و پمپ روی شاسی مورد اطمینان و افقی،قدرت واقعی موتور با نیروی مورد نیاز کنترول شود(در موتورهای بنزینی معمولا نیروی اسمی با حقبقی فاصله زیادی دارد)برای حفظ سلامتی پمپ و کارایی بهتر حتما از ریگلاتور متناسب با پمپ استفاده شود.

راه اندازی پمپ پیستونی:

 

 

  1. سطح روغن پمپ را کنترل کنید.
  2. آب بندی بودن لوله های ورودی و خروجی را کنترول نمایید.
  3. مطمئن شوید که مایع ورودی کافی است و فیلتر تمیز و سالم میباشد.پمپ نبایید خشک راه اندازی شود
  4. اگر پمپ و محرکه با فولی کوپله شده اند از سلامتی تسمه و مناسب بودن کسیدگی تسمه مطمئن شوید .مگر نه پمپ به فشار مورد نظر نمیرسد.
  5. در راه اندازی برای شروع،پمپ به مدت یک دقیقه بدون فشار کار کند تا تمام قسمت های آن به خوبی روغن کاری شود.

در صورت کم بودن سطح روغن باید روغن 30 اضافه شود.

نگهداری پمپ پیستونی:

 

برای بیرون آوردن و جا زدن سر سیلندر از چکش لاستیکی استفاده شود.

برای سفت کردن پیچ های سرسیلندر از آچار ترکمتر استفاده شود.

در صورت بازدید و یا تعویض سوپاپ ها،اورینگ های مربوطه را تعویض کرده و درپوش سوپاپ را با فشار 70(نیوتون .متر)با ترکمتر محکم شود.

در صورت تعویض پکینگ ها در موقع جا زدن مجدد تمامی آنها را به روغن آغشته کنید تا دچار آسیب دیدگی نشود.

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور