اخبار و مطالب

دیزل ژنراتور

 

دیزل ژنراتور ها که از ترکیب موتور دیزل، ژنراتور الکتریکی (مولد) و بخش های دیگر ساخته شده اند، ابزاری هستند برای تامین برق در شرایط مختلف. از تامین برق اضطراری در حد چند دقیقه گرفته تا تامین برق کشتی و قطار در این بازه قرار می گیرند.

تعریف دیگر دیزل ژنراتور:

ترکیبی از یک موتور دیزل، ژنراتور و انواع متعلقات فرعی از قبیل شاسی، اطاقک پوشاننده، عایق‌های صدا، سیستمهای کنترل، قطع کننده‌های اضطراری مدار، سیستم مولد گرما، سیستم استارت اتومات و غیره که به عنوان یک مجموعه به یک دیگر متصل شده باشند دیزل ژنراتور می‌گویند . موتور ژنراتورها می‌توانند از ۱ تا ۲۰ کیلو ولت آمپر (KVA) برای منازل، فروشگاهها، ادارات کوچک و تا2000 KVA)  ) قابل استفاده برای مجتمع‌های اداری بزرگ و کارخانه‌ها ،برق تولید کنند . یک ژنراتور ۲۰۰۰ کیلو ولت آمپر را می‌توان درون یک اطاقک ایزوله قابل حمل قرار داد . ژنراتورهای ۵ مگاوات برای ایستگاههای کوچک تولید برق استفاده می‌شوند و برای این منظور می‌توان از چندین دستگاه ژنراتور استفاده کرد . ژنراتورها در سایزهای بزرگتر به صورت مجزا به محل نصب حمل شده و در آنجا مونتاژ و تجهیزات فرعی به آنها اضافه می‌گردد .
دیزل ژنراتورهای کوچک تا ۲۵۰ کیلو ولت آمپر نه تنها برای تولید برق اضطراری بلکه به جهت تامین برق مورد نیاز به صورت مستمر یا در زمان اوج مصرف و یا حتی در زمانی که کمبود زنراتورهای بزرگتر حس می‌شود استفاده می‌شوند .
دستگاههای تولید برق بر اساس ظرفیت تولید نرمال تا ماکزیمم و بر اساس قدرت تولیدی و به کیلووات طبقه بندی و نامگذاری شده و با توجه به نوع مصرف آن برای تولید برق مستمر یا اضطراری انتخاب می‌شوند.

 

طرز کار دیزل ژنراتور

دیزل ژنراتور دستگاهی است که سوخت دیزلی را به الکتریسیته تبدیل می کند. این دستگاه مستقل خود از دو بخش موتور دیزلی و ژنراتور تشکیل شده است.

موتور دیزلی سوخت دیزل را به منظور تولید حرکت برای ژنراتور می سوزاند و پس از آن ژنراتور حرکت را توسط نیروی الکترومغناطیس به الکتریسیته تبدیل می کند. این دو جزء (موتور و ژنراتور الکترومغناطیس) توسط یک میل لنگ به یکدیگر وصل می شوند و به این ترتیب، حرکت تولید شده توسط موتور دیزلی به آهنربای ژنراتور منتقل می شود.

موتور دیزلی با یک احتراق درونی کوچک روشن می شود. در موتور دیزلی دریچه ای تعبیه شده که سوخت را کنترل کرده و سرعت موتور دیزلی را تحت کنترل در می آورد. که این کار موجب استاندارد شدن قدرت خروجی ژنراتور می شود.

همزمان با چرخاندن میل لنگ توسط موتور دیزلی متصل به ژنراتور، محور اصلی ژنراتور درون محفظه آلترناتور می چرخد و این حرکت با سرعت بالا، باعث چرخش آهن ربا درون سیم پیچ ژنراتور می شود.

سپس با استفاده از قانون القای الکتریکی، الکتریسیته تولید می کند. کلید هدایتگر (گاورنر) هم به موتور اجازه می دهد در صورت افزایش مصرف با بالابردن سرعت الکتریسیته مورد نیاز را تامین کند، تا در صورت افزایش یا کاهش ناگهانی در مصرف کنندگان میزان تولید برق را کنترل کند.

 

اساس کار وبخش های مختلف ژنراتور

ژنراتور مانند موتور دارای دو بخش اساسی است. اول قسمت متحرک و دوار که به آن رتور می گویند و دوم قسمت ساکن آن که به استاتور معروف است.

باید دانست بین این دو قسمت، شکاف هوایی وجود دارد. همچنین گفتنی است که:

 1. استاتور ساکن بوده و بخش بیرونی یا خارجی ماشین را تشکیل می دهد.
 2. رتور آزادانه حرکت می کند (می چرخد) و بخش درونی ماشین را تشکیل می دهد.
 3. استاتور و رتور از مواد فرو مغناطیسی ساخته می شوند.
 4. محیط داخلی استاتور و محیط خارجی رتور حاوی شیار های متعددی است.

 

 

اصولا اساس کار ژنراتور ها بر پایه دو پدیده الکترومغناطیسی زیر استوار است.

الف: اگر یک هادی در میدان مغناطیسسی حرکت کند، در هادی ولتاژ القا می گردد.

ب: اگر هادی حامل جریان در یک میدان مغناطیسی قرار گیرد، به آن هادی نیرو ی مکانیکی وارد می شود

همچنین قسمت متحرک ژنراتور توسط محرک اولیه مکانیکی (توربین) به حرکت در می آید. با چرخش در آمدن هادی های رتور در آن ها به خاطر وجود میدان مغناطیسی، ولتاژ القا می گردد. اکنون اگر بار الکتریکی به سیم پیچ حاصله توسط این هادی وصل گردد، جریان جاری می شود و توان الکتریکی به مصرف کننده تزریق خواهد شد.

در ساختمان ژنراتور الکتریکی از هسته آهن استفاده می شود تا پیوند مغناطیسی بین کلاف های حاصله از هادی­های موجود در شیار­های رتور و استاتور را قوت بخشد. همچنین هسته آهن فرو مغناطیسی باعث می گردد که چگالی شار افزایش یافته و بنابراین اندازه و حجم ماشین کوچکتر می شود. اگر شار در رتور و استاتور متغیر با زمان باشد، هسته آهن به صورت لایه به لایه ساخته می شود تا جریان گردابی کاهش یابد. همچنین هادی های جاسازی شده در شیار های استاتور و رتور به هم وصل می شوند تا سیم پیچی بوجود آید. به سیم پیچی­هایی که در آنها ولتاژ القا می شود، سیم پیچی آرمیچر گفته می شود و به سیم پیچی هایی که از آنها جریان می گذرد تا میدان مغناطیسی و شار اصلی را پدید آورند، سیم پیچی تحریک یا سیم پیچی میدان گفته می شود.

انواع ژنراتور

ژنراتور های الکتریکی به شکل ها ی گوناگون و نام های مختلف وجود دارد که بر اساس متداولترین دسته بندی به دسته های زیر تقسیم می شوند.

ژنراتور DC ، ژنراتور القایی یا آسنکرون، ژنراتور سنکرون.

ژنراتور های :DC

در ژنراتور های DC سیم پیچی تحریک بر روی استاتور قرار دارد و رتور حاوی سیم پیچی آرمیچر است. از سیم پیچی تحریک جریان DC می گذرد تا شار درون ماشین شکل بگیرد. ولتاژ القا شده در سیم پیچی آرمیچر یک ولتاژ متناوب (AC) است.

برای DC کردن ولتاژ متناوب در پایانه رتور از کموتاتور، جاروبک و یا یکسوساز استفاده می شود.

ژنراتور القایی:

در این نوع ژنراتور سیم پیچی استاتور به مثابه سیم پیچی آرمیچر و سیم پیچی میدان عمل می کند. هرگاه سیم پیچی استاتور به شبکه AC وصل شود، در شکاف هوایی درون ماشین شار گردانی شکل می گیرد که تحت سرعت سنکرون می چرخد. این شار دوار در سیم پیچ های رتور ولتاژ القا می کند. اگر مدار رتور بسته باشد، در رتور جریان القایی پدید می آید. در اثر شار گردان و جریان رتور، گشتاور حاصل می شود.

 

ژنراتور سنکرون:

در این نوع از ژنراتور ها سیم پیچی میدان بر روی رتور قرار دارد و استاتور حاوی سیم پیچی آرمیچر است. سیم پیچی میدان توسط جریان DC تحریک می شود تا شار در شکاف هوایی درون ماشین شکل گیرد. هرگاه رتور بچرخد، در سیم پیچی آرمیچر که در استاتور جاسازی شده است ولتاژ القا می گردد. جریان آرمیچر در این ماشین ها شار گردانی در شکاف هوایی پدید می آورد که سرعت دوران این شار با سرعت چرخش رتور برابر است و لذا به این ژنراتور ها لفظ ژنراتور سنکرون اطلاق می گردد. باید دانست که این نوع ژنراتور ها جزو ماشین های متناوب (AC) است.

 

نکات ایمنی در دیزل ژنراتور

نصب صحیح و درست دیزل زنراتور، یکی از مهم ترین موارد در میزان بهره وری و عملکرد دیزل ژنراتور می باشد. رعایت اقدامات ایمنی و کنترل اتصالات،نقش حیاتی در راه اندازی دیزل ژنراتور را بر عهده دارد .

بررسی و کنترل تمامی اجزای دیزل ژنراتور ،بسیار ضروری و حیاتی می باشد و در صورت سهل انگاری، خطراتی از قبیل: برق گرفتگی از ژنراتور ، سوخته شدن ژنراتور ، آتش سوزی دیزل ژنراتور را به همراه دارد.

اقدامات احتیاطی مناسبی باید در هنگام استفاده از دیزل ژنراتور  ها در نظرگرفته شود مانند: استفاده از سیم و کابل هایی که دارای کارآمدی بالایی هستند. از تحمیل بار اضافی به ژنراتور دیزلی خودداری شود. خاموش شدن اتوماتیک دیزل ژنراتور در مواقعی که ژنراتور باید بطور دایمی نصب شود فراموش نشود تا در افزایش فشار ( و جلوگیری از آسیب به موتور یا ژنراتور ) آن را به صورت خود کار خاموش نماید . حفظ دمای موتور ضروری است. درجه حرارت بالا باعث خاموش شدن یا خراب شدن ژنراتور در هنگام افزایش بیش از حد حرارت می شود. فشار نامناسب روغن در موتور ژنراتور باعث کارکرد نامناسب دیزل ژنراتور می شود. برای جلوگیری از خاموش شدن های پیش بینی نشده ،  می توان کیت های خاموش کننده را استفاده کرد. کیت های خاموش کننده، ژنراتور را درمقابل خرابی ها محافظت می کند و مکانیزم آن را کنترل می کنند. نگهداری منظم از موتورهای دیزل ژنراتور ضروری می باشد مخصوصا برنامه تعویض روغن آن از اهمیت خاصی برخوردار است .

زمان سنج می تواند در جهت افزایش طول عمر ژنراتور بکار گرفته شود. زمان سنج، مدت زمان مصرفی را مشخص می کند . داشتن دانش مربوط به جنبه های الکتریکی یک ویژگی اضافه شده به نیازمندیهای ایمنی در هر موتور می باشد.استفاده از یک همکار یا تکنسین حرفه ای در هنگام سرویس ژنراتور برای ایمنی شخصی نیز ضروری می باشد. ملاحظاتی هم برای جلوگیری از آتش سوزی در هنگامی که دمای ژنراتور بالا می رود باید در نظر گرفته شود. از ریخته شدن روغن بروی زمین باید برای اجتناب از خطر آتش در نظر گرفته شود.

 

محل نصب دیزل ژنراتور

پارامتر مکان دیزل ژنراتور اولین و مهمترین اقدام در نصب دیزل ژنراتور می باشد که به شرح ذیل عنوان می گردد.

 1. نصب دستگاه در فضای باز یا فضای بسته.
 2. وجود سیستم تهویه مناسب جهت ورود و خروج هوا ( ایزولاسیون هوای اتاق دیزل )
 3. قابلیت دسترسی آسان به کلیه اجرای دیزل ژنراتور با فرض بر نکات ایمنی و امنیتی.
 4. امکان سنجی از لحاظ نگهداری دیزل ژنراتور به صورت دائم یا موقت در مکان نصب.
 5. فاصله دستگاه از هر طرف با دیواره های مجاور.
 6. نحوه لوله کشی اگزوز جهت خروج دود تولید شده ناشی از کار کرد دستگاه.

رعایت موارد فوق بیشترین میزان امنیت و ایمنی را برای دیزل ژنراتور حاصل می نمایید.

 

 

نکات ایمنی در دیزل ژنراتور

مهمترین نکات ایمنی در راه اندازی یک دیزل ژنراتور عبارت است از :

 1. از ریخته شدن سوخت بروی بدنه دیزل ژنراتور اکیداً جلوگیری بعمل آید.
 2. اتصالات مربوط به سیستم سوخت رسانی همواره کنترل گردد ( در صورت عدم توجه منجر به آتش سوزی در دیزل ژنراتور و انفجار در موتور ژنراتور بنزینی خواهد شد )
 1. از عدم وجود الکتریسته ساکن در تانک سوخت اطمینان خاطر حاصل گردد.
 2. از قرار گرفتن موارد اشتعال زا در کنار دیزل ژنراتور جلوگیری بعمل آید.
 3. از میزان توان خروجی موتور دیزل اطمینان حاصل گردد که در صورت افزایش دور موتور دیزل ، باعث سوخته شدن ژنراتور نگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور