اخبار و مطالب

کنترلر بوسترپمپ دور متغیر

كنترلر بوستر پمپ دور متغير

 

 

 

 

User Level Password قابلیت تعريف سطح دسترسي به تنظيمات

امكان ارتباط با سيستم هوشمند ساختمان BMS

قابليت راه اندازي سيستم به صورت دستي

داراي امكان Change Over براي پمپ هاي يكسان دورثابت و دورمتغير

قابليت تعريفChangeبا زمان وChange با خاموش روشن شدن

داراي امكانReserve Automatic براي پمپ هادورثابت ودور متغير

قابليت تشخيص پمپ معيوب و توانايي جايگزيني آن

امكان اتصال به مازول  پيامك كردن خطاها

توانايي راه اندازي پمپ هاي سه فاز و تكفاز

نمايش شكل موج برق برق شهر(RST)بر روي صفحهLCDداراي

داراي كنترل فاز داخلي

توانايي تنظيم ولتاژ بالا و پائين برق شهر از رويLCD(كنترل ولتاژ)

توانايي تنظيم حساسيت از رويLCD(عدم تعادل بين فاز ها)

توانايي تنظيم دستگاه به صورت تكفاز و سه فاز

داراي تايمر هاي  Off-Delay و On-Delay  مجزا در هنگام بروز خطا

محافظت در برابر اتصال دوفاز به سيستم (اتصال فازبه جاي نول)

نمايش ديجيتال ولتاژ هاي فاز با فاز و فاز با نول و فركانس

قابليت نمايش مقادير ولتمتر و فركانس پمپ ، همچنين وضعيت پمپ ها و فلوتر در صفحه اصلي

 توانايي تنظيم حساسيت فلوتر از روي نمایشگر  (KΩ كيلواهم )

قابليت فعال يا غير فعال كردن فلوتر

توانايي اتصال فلوتر خارجي

داراي ٢ خروجي مجزا آنالوگ براي كنترل ٢ درايو

داراي خروجي فن مجزا

توانايي كنترل تا ٤ پمپ به صورت دورثابت (مديك)

قابليت كنترل تا ٤ پمپ به صورت ثابت و ٢ پمپ به صورت دورمتغير (مديك)

قابليت راه اندازي تا ٣ پمپ به صورت دورمتغيير تنها با يك درايو (مد ٣)

امكان اتصال سنسور هاي و سويچ هاي فشار(Pressure Switch)

توانايي تنظيم ماكزيمم فشار براي حفاظت سيستم

داراي ورودي پرشرسويچ فشار ماكزيمم

داراي خودسرويس داخلي

 قابليت تعريف فركانس Start

قابليت تعريف فركانس Stop 

قابليت تعريف Full load(تشخيص بسته بودن ورودي كلكتور،تشخيص تركيدگي لوله و تشخيص هوا گرفتن پمپ ها)

اجراي Sleep با ٣ شرط

رسيدن به مينيمم فركانس توليد فشار پمپ(Sleep Frequency)

تغييرات فشار كلكتور كمتر از مقدار Gap

به پايان رسيدن تايمر Off Delay

 

برای کسب اطلاعت فنی و و نیز دریافت مشاوره،با واحد فنی رعدآسا دیزل تماس حاصل فرمایید.گروه فنی مهندسی رعدآسا دیزل با سابقه بیش از 25 سال در صنعت تولید و طراحی بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی سابقه مستمر داشته و یکی از بزرگ ترین مراکز ساخت بوستر پمپ در پایخت به شمار میرود.

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور