سیستم آتشنشانی

پیرو جلسه مورخ 92/10/24 هیئت رئیسه گروه تخصصی مکانیک و همکاران کنترل طراحی بخش سازمان نظام مهندسی مقرر گردید کمیته ای متشکل از آقایان مهندسین نبیئی ، یاسائی ، مددی ، لطفی ، گنجویان ، حمزه ای ،طاهری ، جدی ، الهی ، با برگزاری جلسات مستمر در خصوص تدوین حداقلهای مورد نیاز طراحی تاسیسات اقدام نمایند که مصوبات مربوط به سیستم آتشنشانی به شرح ذیل میباشد .

 

دستورالعمل تدوین شده برای ساختمانهای مسکونی بوده و برای سایر ساختمانها رعایت نشریه 111 و استاندارد NFPA الزامیست

 

 

سیستم اطفای حریق


الف)حفاظت ساختمان در مقابل حریق


1 -سیستم رایزر مرطوب ( Wet Riser ) :

برای تمامی ساختمانها طراحی سیستم رایزر مرطوب الزامیست . -
حد اکثر برای هر 044 متر مربع زیر بنا در یک طبقه یک رایزر مرطوب و یک انشعاب شیلنگ قرقره -تعبیه میشود و افشانک میبایست توانایی دستیابی به فاصله 6 متر از دورترین نقطه ساختمان را داشته باشد
چنانچه یک شلنگ قرقره نتواند کل مساحت طبقه را پوشش دهد میبایست رایزر مرطوب و یک انشعاب شیلنگ قرقره دومی نیز تعبیه گردد .
هر کدام از شیلنگها میبایست بطول 14 متر بوده و تحمل فشار کاری 14 بار با دبی - 20 گالن در دقیقه را داشته باشد

الکترو پمپ بایستی حد اقل توانایی تحویل دبی 50% کل جعبه های آتش نشانی را  برای مدت 10 دقیقه تامین نماید . بعنوان مثال اگر در هر یک از طبقات ساختمان از یک شیلنگ قرقره
استفاده شود حجم مخزن ذخیره آب آتشنانی مطابق جدول زیر خواهد بود .

 

 

طبقات سازه ای ساختمان

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

حجم مخزن،لیتر

2400

3000

3600

4200

4800

5400

6000

6600

7200

7800

8400

9000

 

 

- برای ساختمانهای بالای 10 طبقه سازه ای طراحی زون جدید با مخزن مشترک طبق بندهای فوق عمل خواهد شد .

حد اقل قطر رایزر برای ساختمانها تا چهار طبقه سازه ای 2اینچ ، برای ساختمانهای پنج و شش و هفت طبقه 21/2اینچ ، برای ساختمانهای هشت و نه و ده طبقه سازه ای 3 اینچ ‘ برای ساختمانهای یازده تا پانزده طبقه 4 اینچ خواهد بود .

-سایز انشعاب جعبه آتش نشانی1اینچ خواهد بود و در هر انشعاب یک عدد شیر آتش نشانی تعبیه خواهد شد .
- جنس لوله های سیستم آتش نشانی از لوله های فولادی بدون درز با اتصالات جوشی مورد تایید میباشد .
- تبصره : برای ساختمانها تا 5 طبقه سازه ای استفاده از لوله های گالوانیزه با وزن سنگین بلا مانع میباشد .

2_ سیستم رایزر خشک ( Dry Riser )

_ تعبیه رایزر خشک برای ساختمانها تا چهار طبقه سازه ای مورد نیاز نمیباشد.
_ قطر مناسب رایزر برای ساختمانها تا هفت طبقه سازه ای 11/2 اینچ ، برای ساختمانهای هشت و نه و دهطبقه سازه ای 3 اینچ ، برای ساختمانهای بالای ده طبقه سازه ای تا 60 متر ارتفاع از همکف 4 اینچ خواهد بود .و برای بیش از 60 مترارتفاع رعایت استاندارد NFPA الزامیست .

_ در ورودی ساختمان لوله رایزر خشک با 1 عدد اتصال کوپلینگ آتشنشانی به سایز21/2 تجهیز خواهد شد.

_ در هر طبقه انشعاب شیر برداشت آتشنشانی به سایز11/2اینچ تجهیز خواهد شد

_ مساحت تحت پوشش هر یک از انشعابات شیر برداشت در طبقات مشابه شرح رایزر مرطوب میباشد .

_ در پشت بام ساختمان لوله رایزر خشک با 1 عدد اتصال کوپلینگ آتشنشانی به سایز 21/2 اینچ و 1 عدد شیر برداشت آتشنشانی به سایز 11/2 اینچ تجهیز خواهد شد.

_ جنس لوله های سیستم آتش نشانی از لوله های فولادی بدون درز با اتصالات جوشی مورد تایید میباشد .

3-آبپاشها(Sprinkler heads ):

_ دسته بندی میزان خطر آتش سوزي ساختمانها بر اساس مقدار مخاطره(از استاندارد 13 1893 اتحادیه - NFPA)به شرح زیر میباشد.

الف)کاربری های كم مخاطره:

مكان هایي غیر صنعتي هستند كه میزان و یا قابلیت اشتعال محتویاتشان اندك است و هنگام آتش سوزي حرارت كمي تولید مي كنند مانند: ساختمانهای مسکونی ، دفاتر و ادارات ، قسمت صرف غذا در رستورانها، تالارهاي سخنراني به جز صحنه نمایش ، موسسات آموزشي ، بیمارستانها ، موزه ها ، مساجد ، كلوپ ها وكتابخانه هاي كوچك

ب )کاربری های با مخاطره معمولی:

مكان هایي تجاری صنعتي هستند كه میزان و یا قابلیت اشتعال محتویاتشان متوسط است و هنگام آتش سوزي حرارت متوسطی تولید و بر حسب قابلیت اشتعال محتویاتشان به سه گروه تقسیم مي شوند :
گروه 1: مكان هایي با قابلیت اشتعال كم محتویات كه ارتفاع مواد اشتعال پذیر انبار شده در آنها از 1.0 متر تجاوز نمي كند مانند : پاركینگ خودروها ، نانوایي ها ، كارخانجات تولیدی محصولات لبنی و نوشابه سازی وصنایع الکترونیکی و شیشه سازی ، آشپزخانه رستوران ها ، رختشوي خانه ها

گروه 2:مکانهایی باقابلیت اشتعال متوسط محتویات كه ارتفاع مواد اشتعال پذیر انبار شده در آنها از 3.0 متر تجاوز نمي كند مانند : فروشگاه ماشین آلات ، انبارهای بزرگ کتاب ، سرد خانه ها تاسیسات شیمیای ، آسیاب هاي گندم وغلات ، چاپخانه ها و انتشارات ،كارخانجات صنایع چوب و چرم تولید توتون و نساجی عصاره گیری و تقطیر سازی .

گروه 3: مكان هایي با قابلیت اشتعال بالاي محتویات كه ارتفاع مواد اشتعال پذیر انبارشده درآنها زیاد بوده و هنگام آتش سوزي حرارت زیادي تولید مي كنند مانند: كارخانجات كاغذ سازي ، آسیابهای كاغذ و نیشکر ،پارکینگ تعمیر گاه های خودرو ، كارخانه تولید لاستیك اتومبیل ، انبار كاغذ ، رنگ و مواد الكلي

پ)کاربری های پر مخاطره:

مكان هایي تجاري و صنعتي هستند كه قابلیت اشتعال محتویاتشان بسیار بالا بوده و هنگام آتش سوزي حرارت زیادي تولید مي كنند.
مانند:كارخانه فیبرو نئوپان سازي ، كارخانه لاستیك اسفنجي ، چاپخانه هایي كه جوهر هاي با دماي اشتعال كمتر از cº38 استفاده مي كنند

 

 

سیستم آتشنشانی

 

 

 

 

_ محاسبه بوستر پمپ :


دبی = بوستر پمپ بایستی 50% دبی مورد نیاز آب مورد نیاز کل اسپرینکلر ها را تامیین کند

هد = فشار مورد نیاز پشت اسپرینکلر + فشار ناشی از ارتفاع ساختمان + فشار ناشی از افت مسیر و اتصالات
_ حجم آب مخزن : حجم آب ذخیره شده در سیستم اسپرینکلرها بایستی دبی مورد نیاز 04 % کل آب پاشها را
برای مدت 10 دقیقه تامیین نماید

مثال : برای محلی با مخاطره معمولیبه ابعاد 10*20 تعداد اسپرینکلرها ، قطر نازل اسپرینکلر ، قطر لوله اصلی ، و دبی پمپ مورد نیاز و حجم مخزن ارائه گردد :

مساحت کل:    20*10=200متر مربع

تعداد اسپرینکلرها با توجه به مساحت تحت پوشش هر اسپرینکلر برای محل کم مخاطره 12 متر مربع خواهیم داشت.

200/12=16.67 تقریبا 17 عدد ،لذا با توجه به ابعاد محل 81 عدد اسپرینکلر انتخاب میکنیم و در اینصورت مساحت تحت پوشش هر اسپینکلر 200/18=11.1متر مربع خواهد بود که قبول می باشد

  از فرمول  Q= K √P با فشار 30psi ودبی 19.2gpm ضریب نوع اسپرینکلر k=3.5 بنابراین با توجه به جدول قطر نازل اسپرینکلر 7/16 اینچ مناسب می باشد.

قطر لوله اصلی با عنایت به جدول فوق 21/2 اینچ خواهد بود.

16.67×0.5×19.2=160Gpm : دبی پمپ

160×15×3.78=9000 Lit : حجم مخزن

بوستر پمپ آتشنشانی

 

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور