بوستر پمپ

بوسترپمپ 

بوستر پمپ

در پروژه های بزرگ که  یک پمپ به تنهایی نمیتواند جوابگوی دبی یا هد مورد نیاز باشد یا استهلاک یک پمپ به حدی زیاد است که از لحاظ مهندسی توجیح ندارد و یا  زمانی که نوسانات الگو مصرف زیاد باشد،به جای یک پمپ از دو یا چند پمپ استفاده میشود تا در مصرف انرژی صرفه جویی شود.از این رو میتوان پمپ ها را با ترکیب های گوناگون به یکدیگر متصل کرد تا دبی و هد مورد نیاز سیستم تامین گردد.دو مدل ترکیب وجود دارد که عبارت است از:

 1. ترکیب سری:در این ترکیب هد کلی برابر با مجموع هد تک تک پمپ هاست و دبی کل سیستم برابر دبی تک تک پمپ ها میباشد.
 2. ترکیب موازی:در این ترکیب دبی کل سیستم برابر با مجموع دبی تک تک پمپ ها است و هد پمپ ها با هم برابر است و هد کلی سیستم برابر با هد تکتک پمپ ها است.

 

بوستر پمپ ها از لحاظ کارایی به دو دسته تقسیم می شوند:

 1. بوستر پمپ آبرسانی که معمولا به صورت دور متغیر طراحی و ساخته می شوند
 2. بوستر پمپ آتشنشانی که به صورت دور ثابت ساخته و طراحی میشوند چرا که در زمان بروز حادثه و آتشسوزی تمام سیستم با قوای بالا وارد مدار شده و اطفای حریق را آغار کنند

بوسترپمپ آتشنشانی

بوستر پمپ چیست؟

بوستر پمپ به مجموع سیستمی اتلاق میشود که در آن پمپ ها به صورت موازی به هم متصل شده باشند تا بتوانند هد و دبی مورد نیاز را با کمترین انرژی و بالاترین بازده تامین نمایند.وظیفه اصلی بوستر پمپ ها ثابت نگه داشتن فشار شبکه در اثر تغییر الگو میباشد.به طور خلاصه میتوان گفت برای تامین فشار کنترل شده سیال از بوستر پمپ استفاده میشود.

بوستر پمپ ها علاوه بر استفاده در شبکه های آب شهری و آب مصرفی ساختمانها،برای تامین فشار آب مورد نیاز آتشنشانی،آبیاری فضای سبز در شهرها،مجتمع های مسکونی،اداری و تجاری،برج ها،بیمارستانها و مراکز صنعتی کاربرد دارد.

اجزای اصلی بوستر پمپ عبارتند از:

 1. مجموع الکتروپمپ
 2. شاسی اصلی یا شاسی مادر
 3. کلکتور مکش و کلکتور رانش(که شامل شیر فلکه،شیر خودکار،صافی،لرزه گیر وغیره)
 4. تابلو کنترل و فرمان
 5. تجهیزات کنترل فشار

بوستر پمپ ها از نظر کنترل فشار به دو دسته تقسیم میشوند:

 1. بوستر پمپ های دور ثابت

 2. بوستر پمپ های دور متغیر

تامین فشار ثابت از گذشته یکی از بزرگترین آرزوهای طراحان و تولید کنندگان بوستر پمپ بوده که برای رسیدن به این هدف نیاز به سیستمی است که بتواند دور الکتروموتورهای معمول را که با برق شهری کار میکنند را تغییر دهد.این امر توسط اینورترها مرتفع شد به گونه ای که فرکانس برق شهر را تغییر داده و در صورتی که این برق به عنوان قدرت محرک الکتروموتورها مورد استفاده قرار گیرد ،میتواند دور آنها را متناسب با فرکانس برق خروجی از اینورتر تغییر دهد.

در بوستر پمپ های دور متغییر بر خلاف بوستر پمپ های دور ثابت که الکتروپمپ های آن به صورت آنی روشن و خاموش میشوند،روشن وخاموش شدن الکتروپمپ ها کاملا نرم و تغییرات دور آنها بتدریج و با تغییرات مصرف سیال صورت میگیرد.کلیه تجهیزات بوستر پمپ دور متغیر مشابه بوستر پمپ های دور ثابت است ،فقط تفاوت در تابلو کنترل و فرمان و نیز سنسور فشار این دسته می باشد. در بوستر پمپ های دور متغیر بجای پرشرسوئیچ های مورد استفاده در بوستر پمپ های دور ثابت از یک دستگاه پرشرتراسمیتر استفاده میشود.پرشرترانسمیتر وسیله ای است که در هر لحظه فشار بوستر پمپ را حس نموده و مقدار آن را بصورت شدت جریان از 4 تا 20 میلی آمپر به برد کنترل میکروپروسسوری منتقل مینماید.

مزایای بوستر پمپ های دور متغییر:

 1. ثابت بودن کامل فشارسیستم که شاخص اصلی بوستر پمپ های دور متغیر است.
 2. حذف منبع دیافراگمی به دلیل حذف ضربه قوچ و معادل بودن مقدار آب پمپاژ شده به وسیله بوستر پمپ ها با میزان آب مصرفی
 3. کاهش استهلاک کوپلینگ ها و قطعات متحرک الکتروپمپ ها
 4. کاهش فضای اشغال موتررخانه
 5. کاهش هزینه های برق مصرفی تا 30درصد
 6. افزایش طول عمر مفید الکتروپمپ ها

 

 پیش نیاز بوست پمپ ها:

 مهم ترین نیاز بوستر پمپ مخزن ذخیره جهت تغذیه کلکتور و مدار مکش بوستر پمپ می باشد و در نهایت تامین برق مورد نیاز بوستر پمپ می باشد.

نصب هواکش و روشنایی در محل استقرار بوستر پمپ یا موتور خانه الزامی است.

ایجاد فضا جهت استقرار هر پمپ به صورتی سرویس کار به راحتی بتواند فعالیت خود را انجام دهد.

در بوستر پمپ هایی که با سیستم دور متغیر راه اندازی می شوند بکارگیری از پمپ خط ژاکی غیر علمی می باشد.

در سیستم های دور ثابت ،یک پمپ تحت عنوان ژاکی پمپ یا خط پیشرو در نظر گرفته میشود.

اصول کار بوستر پمپ:

برد کنترل میکروپروسسوری تابلوی برق بوستر پمپ های چند پمپه مجهز به پمپ پیشرو به گونه ای طراحی و برنامه ریزی شده است که پس از خاموش شدن بوستر پمپ در حداکثر فشار،با کاهش فشار به حداقل،ناشی از مصرف آب،ابتدا پمپ پیشرو به کار افتد تا مدت مشخصی ضمن تامین آب مصرفی،فشار سیستم را به حداکثر برساند.در صورتی مصرف اب از ظرفیت پمپ مذکور بالاتر باشد،فشار سیستم در مدت تعیین شده به حداکثر نخواهد رسید و یا به حداقل کاهش خواهد یافت در این صورت یکی از پمپ های اصلی نیز به طور خودکار روشن خواهد شد تا به کمک پمپ پیشرو فشار سیستم را بالا برد.اگر این دو پمپ بتوانند علاوه بر تامین مصرف آب فشار را نیز به حداکثر برسانند،پمپ اصلی خاموش می شود و در صورتی که به دلیل مصرف زیاد دو پمپ مذکور نیز قادر به افزایش فشار حداکثر نباشند و یا فشار به حداقل نقصان یابد یک پمپ اصلی دیگر نیز به کمک دو پمپ روشن قبلی خواهد آمد.روشن شدن پمپ ها به همین طریق تا بدانجا ادامه خواهد یافت تا فشار سیستم به حداکثر برسد.در این وضعیت ابتدا آن پمپ اصلی که زودتر روشن شده بود خاموش میگردد و اگر در مدت معین باخاموش شدن پمپ مذکور فشار سیستم به حداقل نرسید و یا فشار به حداکثر افزایش یافت دومین پمپ اصلی نیز خاموش می گردد و در صورتی که با کاهش مصرف،افزایش فشار سیستم به حداکثر ادامه یابد کلیه پمپ های اصلی یکی پس از دیگری به همان ترتیب که روشن شده اند خاموش خواهند شد ولی اگر در خلال افزایش فشار سیستم و خاموش شدن پمپ های اصلی یا افزایش مصرف آب،فشار سیستم مجددا به حداقل برسد یک پمپ اصلی روشن می گردد.

 

انواع الکتروپمپ موجود در بوستر پمپ و ضرورت استفاده از آنها:

پمپ اصلی (MAIN PUMP): پمپ یا پمپ هایی که وظیفه تامین هد و د بی کل سیستم را د ارند.

پمپ جاکی (JOCKEY PUMP): هنگامــی که د بی مورد نیـــاز یک سیستــم زیـاد باشــد معمـــولا از پمپ های بزرگ استفاد ه می گرد د و به تبع آن موتور های محرک نیز انـرژی زیاد ی برای بـــه حرکت د ر آورد ن پمپ نیاز د ارند.  د ر الگوی مصرف، زمان هایی وجود د ارد که د بی د رخواستی کم می باشد و میتوان این د بی را با  یک پمـــپ کوچک تامین کرد و نیــازی به استفـــاد ه از پمپ بـــزرگ نیست (تقاضاي آب د ر حالت عاد ي کمتــر از 20 د رصد تقاضا د ر ساعات اوج مصرف بود ه و اين شرايط د ر بيش از 70 درصد زمان مصرف حاکم است ). به همیـــن د لیل برای صرفه جویی د ر مصرف انرژی و همچنین کاهــش استهلاک پمپ هـــای بزرگ پمپی  با ظرفیـــت آبد هی کمتر از پمپ اصلی انتخاب می کنند تا برای مصارف  کم فقط این پمــپ روشن  شود و نیاز سیستـــم را برآورد ه  کند. نام این پمپ جاکی پمپ یا پمپ پیشرو است . برای حالتـــی که آبریزش در پمپ ها  و افــت تد ریجی  فشار د ر سیستم (LEAKAGE) وجود د ارد از جاکی برای تامین مجد د فشار استفاد ه می شود.

پمپ رزرو (STANDBY PUMP): معمـــولا د ر مکان هایـــی که آبرسانی امری ضروری اســت و وقفه د ر آن باعث ایجاد مشکلاتی می شود (مانند بیمارستانها،  کارخانجات و ….) پمپی را روی بوسترپمپ قرار می د هنــــد تا د ر صورت خراب  شد ن یا توقف یکـــی از پمپ ها این پمـــپ وارد مد ار شود و وقفه ای د ر آبرسانی ایجاد نگرد د. این پمپ را پمپ رزرو می نامند. در بوستـــرپمپ هایی که بــرای آتش نشانی بکار می روند حتما باید یک پمپ رزرو روی بوسترپمپ تعبیه گردد.

 

 

 

كنترلر بوستر پمپ دور متغيير

 

 

 

 

User Level Password قابلیت تعريف سطح دسترسي به تنظيمات

امكان ارتباط با سيستم هوشمند ساختمان BMS

قابليت راه اندازي سيستم به صورت دستي

داراي امكان Change Over براي پمپ هاي يكسان دورثابت و دورمتغير

قابليت تعريفChangeبا زمان وChange با خاموش روشن شدن

داراي امكانReserve Automatic براي پمپ هادورثابت ودور متغير

قابليت تشخيص پمپ معيوب و توانايي جايگزيني آن

امكان اتصال به مازول  پيامك كردن خطاها

توانايي راه اندازي پمپ هاي سه فاز و تكفاز

نمايش شكل موج برق برق شهر(RST)بر روي صفحهLCDداراي

داراي كنترل فاز داخلي

توانايي تنظيم ولتاژ بالا و پائين برق شهر از رويLCD(كنترل ولتاژ)

توانايي تنظيم حساسيت از رويLCD(عدم تعادل بين فاز ها)

توانايي تنظيم دستگاه به صورت تكفاز و سه فاز

داراي تايمر هاي  Off-Delay و On-Delay  مجزا در هنگام بروز خطا

محافظت در برابر اتصال دوفاز به سيستم (اتصال فازبه جاي نول)

نمايش ديجيتال ولتاژ هاي فاز با فاز و فاز با نول و فركانس

قابليت نمايش مقادير ولتمتر و فركانس پمپ ، همچنين وضعيت پمپ ها و فلوتر در صفحه اصلي

 توانايي تنظيم حساسيت فلوتر از روي نمایشگر  (KΩ كيلواهم )

قابليت فعال يا غير فعال كردن فلوتر

توانايي اتصال فلوتر خارجي

داراي ٢ خروجي مجزا آنالوگ براي كنترل ٢ درايو

داراي خروجي فن مجزا

توانايي كنترل تا ٤ پمپ به صورت دورثابت (مديك)

قابليت كنترل تا ٤ پمپ به صورت ثابت و ٢ پمپ به صورت دورمتغير (مديك)

قابليت راه اندازي تا ٣ پمپ به صورت دورمتغيير تنها با يك درايو (مد ٣)

امكان اتصال سنسور هاي و سويچ هاي فشار(Pressure Switch)

توانايي تنظيم ماكزيمم فشار براي حفاظت سيستم

داراي ورودي پرشرسويچ فشار ماكزيمم

داراي خودسرويس داخلي

 قابليت تعريف فركانس Start

قابليت تعريف فركانس Stop 

قابليت تعريف Full load(تشخيص بسته بودن ورودي كلكتور،تشخيص تركيدگي لوله و تشخيص هوا گرفتن پمپ ها)

اجراي Sleep با ٣ شرط

رسيدن به مينيمم فركانس توليد فشار پمپ(Sleep Frequency)

تغييرات فشار كلكتور كمتر از مقدار Gap

به پايان رسيدن تايمر Off Delay

 

برای کسب اطلاعت فنی و و نیز دریافت مشاوره،با واحد فنی رعدآسا دیزل تماس حاصل فرمایید.گروه فنی مهندسی رعدآسا دیزل با سابقه بیش از 25 سال در صنعت تولید و طراحی بوستر پمپ آبرسانی و آتشنشانی سابقه مستمر داشته و یکی از بزرگ ترین مراکز ساخت بوستر پمپ در پایخت به شمار میرود.

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور