ضرورت دیزل ژنراتور آتشنشانی و بوسترپمپ آتشنشانی

 

 

 

 

دستورالعمل ها و ضوابط ایمنی ساختمان

با توجه به گسترش علم و اهمیت ایمنی جانی در این بخش به بیان چند پاراگراف مهم از دستورالعمل ایمنی ساختمان می پردازیم که بیانگر ضرورت استفاده از دیزل ژنراتور اضطراری و نیز بوسترپمپ آتشنشانی  می باشد.

دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی آب آتش نشانی ساختمان ها

ساختمان هاي به ارتفاع سه طبقه روي پیلوت اجراي سیستم آب آتش نشانی با لوله به قطر 1.5  اینچ و نصب جعبه آتش نشانی به صورت یک طبقه در میان شروع از همکف می باشد.

سا ختمان هاي با ارتفاع بیش از 3 طبقه روي

متعلقات جبه آتش نشانی براي بندهاي 1-1 و 2-1 والو وکوپلینگ 1 اینچ و هوزریل  با لوله لاستیکی فشار قوي و سرنازل شیر دار سه حالته می باشد.

سیستم لوله کشی آب آتش نشانی سالن هاي اجتماعات ، انبارها ، واحد هاي تجاري و  جنب در و خارج از F صنعتی زیر نظر کارشناسان آتش نشانی انجام شود نصب جعبه ساخت با متعلقات لوله نواري و داخل سالن ها با متعلقات لوله لاستیکی فشار قوي و
با F از یکدی گر سی متر . ( نصب جعبه F هوزریل صورت گیرد حداکثر فاصله جعبهمتعلقات لوله نواري، داخل سالن بر حسب نشر کارشناسی آتش نشانی )

امتداد لوله اصلی آب نشانی از پشت بام تا پائین ترین ارتفاع ساختمان ( کد روي فونداسیون) و اتصال آن به آب شهر و منبع ذخیره هوائی آب آتش نشانی مستقر در پشت بام ضروري است سایز لوله اصلی و ظرفیت منبع نظر کارشناس آتش نشانی و دبی
خروجی براي مدت 10 دقیقه تا زمان رسیدن نیروي عملیاتی آتش نشانی در نظر گرفتهمی شود و در نظر گرفتن پمپ با رله اتوماتیک جهت تامین حداقل 3 اتمسفر فشار براي هر یک از سر نازل ها.

انبارها، واحدهاي صنعتی، تولیدي و ساختمان های بزرگ مسکونی و اداری ضروری است مجهز به استخر آب با ظرفیت متناسب با محل و چاه و بوسترپمپ  با رله اتوماتیک باشند و در نظر گرفتن دیزل  ژنراتور برق اضطراري جهت مواقع ضروري و قطع برق (زیر نظر کارشناس آتش نشانی )

هیدرانت آتش نشانی (شیر ایستاده آتش نشانی ) براي مجتمع هاي مسکونی، تجاري ، صنعتی و اداري زیر نظر کارشناس آتش نشانی مشخص می گردد.

سیستم آب افشان اتوماتیک دستی ( سیستم اسپرینکلر ) و خشک زیر نظر کارشناسان آتش نشانی مشخص می گردد.

 

رعدآسا دیزل عرضه کننده مستقیم دیزل ژنراتور و سازنده انواع بوسترپمپ آبرسانی و آتشنشانی در کشور می باشد.برای دریافت کاتالوگ،مشاوره رایگان و نیز استعلام قیمت با واحد فروش این مجموعه تماس حاصل فرمایید