بوستر پمپ لوارا(LOWARA)

 

بوستر پمپ لوارا

بوستر پمپ دور ثابت لوارا

بوستر پمپ دور ثابت لوارا

بوستر پمپ های لوارا(LOWARA BOOSTER PUMP) از با کیفیت ترین محصولات موجود در بازار ایران می باشد که ممکن است به صورت فابریک تولید شده و وارد بازار ایران گردد.تمام بوستر پمپ های دور متغیر و بوستر پمپ های دور ثابت ارائه شده توسط گروه مهندسی رعدآسا دیزل دارای تابلو کنترلر و منبع تحت فشار می باشد.منابع و تابلو های مورد نیاز تماما مهندسی شده واستاندارد می باشند.برای کسب اطلاعات بوستر پمپ های فابریک و بوسترپمپ های طراحی شده توسط رعدآسا دیزل با واحدمهندسی تماس حاصل فرمایید. 

بوستر پمپ دور ثابت لوارا          بوستر پمپ دور متغیر لوارا

حداکثر ارتفاع

متر

حداکثر آبدهی

مترمکعب بر ساعت

توان اضطراری مدل 
kw
54  8 1.1*2 Lowara 3SV09
65 8 1.1*2 Lowara 3SV10
55 16 3*2 Lowara 10SV08
115 28 7.5*2  lowara SV809F40T
    0.9*2  lowara GMD20/4HM9T
    0.75*2  lowara GMD20/2HM7T