لرزه گیر اگزوز

 

 

 

 

 

 

تولید،عرضه و نصب انواع لرزه گیر اگزوز برای کاهش نیروی لرزشی از موتور به سیستم لوله کشی هوای خروجی از دیزل ژنراتور

 

 

 exhaust anti vibration

لرزه گیر اگزوز