موتور پمپ بنزینی و نفتی لوبن(LOBEN)

 

 

موتور پمپ لوبن(LOBEN)موتور پمپ لوبن


به دلیل کیفیت بالای موتور پمپ های لوبن،این محصول ژاپنی طرفداران زیادی دارد،مصرف سوخت پایین و بازده بالا یکه از مزایای این دسته موتور پمپ های موجود در بازار ایران می باشد.از لحاظ مصرف سوخت،موتور پمپ های لوبن به سه دسته تقسیم میشود.موتور پمپ بنزین سوز،موتور پمپ گازوئیل سوز و دسته بعدی موتور پمپ هایی که با بنزین روشن میشوند و با نفت به کار خود ادامه می دهند. 

دهانه خروجی

آبدهی

لیتر در دقیقه

ارتفاع قدرت مدل موتور شرح ردیف
(HP)
600   46 5 RB20A بنزینی
1000  32  5 RB20A
600  46  RB20A   نفت و بنزین  
1000  32  RB20A  
600  48  3.36  RB170F دیزل   
1000  32  RB178F
1333  28  7.34  RB186F

موتور پمپ های روبین به سه دسته ی موتور پمپ آب صاف، موتور پمپ آب دارای ناخالصی، موتور پمپ دارای ناخالصی بالا می باشد.

http://www.canadian-pharmacy24-7.com