فیبر نوری در ساختمان

فیبر نوری

با توجه به ماهیت عبور امواج نوري از کابل هاي فیبر نوري و عدم تاثیر پذیري از هر گونه جریان یا نویز،در مسیر رایزر و کابل هاي جریان قوي هیچگونه محدودیتی نداشته و از این حیث طراحان و سازندگان ساختمانی می توانند به کوچک سازي و یا حتی درشرایطیخاص به حذف رایزر جریان ضعیف به جهت حذف تمامی کابل هاي پر هزینه و پر حجم مسی تامل نمایند. درنتیجه ضمن فاکتور گرفتن از هزینه هاي سربار شامل طراحی رایزر ، تامین متریال و عملیات اجرایی همزمان شامل نقشه کشی ، آهن کشی ، سینی گذاري ،ارت گذاري و آب بندي و ایزوله کردن در صورت کوچک سازي و یا حذف رایزر جریان ضعیف ، فضايآزاد شده را در مشاعات و یا داخل واحدها طراحی نموده که در دو صورت منتج به ایجاد فضاي باز در مشاعاتو ارزش افزوده در واحدهاي ساختمان خواهد بود.

مزیت فیبر نوری:

  1. ارزان بودن فیبر نوری نسبت به کابل مسی
  2. پهنای باند بالا و قابلیت انتقال سریع سیگنال
  3. عدم تاثیر پذیری از نویز
  4. تضغیف کمتر سیگنال و فاصله بیشتر تقویت کننده ها
  5. قطر فیزیکی  بسیار کم
  6. عدم تاثیر پذیری از میدان های مغناطیسی
  7. انعطاف پذیری بالا 
  8. عدم فرسایش در برابر رطوبت و عوامل خارجی
  9. امنیت بالا و عدم نفوذ پذیری

 

 

فیبر نوری در ساختمان
این محموعه با بیش از یک دهه فعالیت مستمر و پویا در زمینه ارائه خدمات راه اندازي و نگهداري پروژه هاي مخابراتی در سطح شرکت مخابرات ایران شناخته می شود،که با آغاز عملیات اجرایی با آموزش و جذب نیروهاي جوان و متخصص ،دانش FTTH طرح هاي نوین مخابراتی مبتنی بر فیبر نوري نظیر فنی و توان اجرایی خود را به این سمت سوق داده و وبا افتخار به اخذ نمایندگی از برند هاي معتبر و تولید کنندگان داخلی مورد تایید شرکت مخابرات ایران و همینطور همکاري و همفکري با برند هاي خارجی در زمینه اقدام به فعالیت نموده است.ساختار مدیریتی و اجرایی این مجموعه همواره PON اجراي پروژه هاي راهکار در تلاش بوده است که بصورت پویا و نظامند در توسعه و تعالی زیرساخت هاي مخابراتی کشور ایفاي نقش نماید و با اتکا به دانش و تکنولوژي روز دنیا و تجربه نیروي انسانی متخصص ، با توان و تجهیزات بومی کشور در این راستا گام بردارد.