الکتروپمپ استنلس استیل شناور مارک لوارا سری GS

 

شناور  لوارا یکی از بهترین ،پرمصرفترین و قدیمی ترین کمپانی سازنده الکتروپمپ در سراسر جهان می باشد که ساخت کشور ایتالیا می باشد. 

 

 

 

 

دهانه (اینچ)

حداکثر آبدهی (m3/h)

حداکثر ارتفاع (m)

خازن مناسب

قدرت

نوع ولتاژ برق مدل  ردیف 
(hp) (kw)
 ¼ 1  3  67 20  0.75  0.55 تکفاز 2GS05M  1
 ¼ 1 3 93 30 1 0.75 تکفاز 2GS07M 2
 ¼ 1 3 133 40 1.5 1.1  تکفاز    2GS11M  3
 ¼ 1 3 187 50 2 1.5  تکفاز  2GS15M   4
 ¼ 1 3 267 70 3 2.2  تکفاز  2GS22M   5
 ¼ 1 5.4 47 20 0.75 0.55  تکفاز  4GS05M  6
 ¼ 1 5.4 60 30 1 0.75  تکفاز  4GS07M  7
 ¼ 1 5.4 94 40 1.5 1.1  تکفاز  4GS11M   8
 ¼ 1 5.4  127 50 2 1.5  تکفاز    4GS15M  9
 ¼ 1 5.4 127 - 2 1.5 سه فاز   4GS15T  10
 ¼ 1 5.4 181  70 3 2.2 تکفاز     4GS22M  11
 ¼ 1 5.4 181  - 3 2.2  سه فاز   4GS22T  12
 ¼ 1 5.4 228  - 4  3  سه فاز   4GS30T  13
 ¼ 1 8 61 40 1.5 1.1 تکفاز   6GS11M  14
 ¼ 1 8 85 50 2 1.5  تکفاز   6GS15M  15
 ¼ 1 8 128 70 3 2.2  تکفاز   6GS22M  16
2 8 128 70 3 2.2 تکفاز  6GS22M  17
2 11 39 40 1.5 1.1 تکفاز 8GS11M 18
2 11 39 - 1.5 1.1 سه فاز    8GS11T 19
2 11  52  50 2 1.5  تکفاز   8GS15M 20
2 11 52 - 2 1.5  سه فاز   8GS15T 21
2 11 84  70 3 2.2  تکفاز  8GS22M 22
2 11 84 - 3 2.2  سه فاز  8GS22T 23
2 11 110  - 4 3  سه فاز  8GS30T 24
2 11 149  - 5.5 4  سه فاز   8GS40T   25
2 11 207  - 7.5 5.5  سه فاز  8GS55T 26
2 11 279 - 10 7.5  سه فاز   8GS75T  27
2 15 43  50 2 1.5 تکفاز   12GS15M 28
2 15 61 70 3 2.2  تکفاز  12GS22M  29
2 15 86 - 4 3  سه فاز  12GS30T 30
2 15 116  - 5.5 4  سه فاز  12GS40T 31
2 15 159  - 7.5 5.5  سه فاز   12GS55T  32
2 22 47  70 3 2.2 تکفاز   16GS22M  33
2 22 65 - 4 3 سه فاز    16GS30T  34
2 22 89  - 5.5 4  سه فاز   16GS40T  35
2 22 118  - 7.5 5.5  سه فاز  16GS55T   36
2 22 165  - 10 7.5  سه فاز   16GS75T  37