دیزل ژنراتور ایرانی

دیزل ژنراتور ایرانی

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و ایجاد سرمایه گذاری داخلی  در هر زمینه ای،گروه مهندسی رعدآسا خود را موظف به ارائه دیزل ژنراتورهای  ایرانی دانسته و سالهاست عمده فعالیت خود را صرف ارائه بهترین برندهای ایرانی کرده و در این راستا میکوشد.ضرورت حمایت از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حل اساسی برحرکت و جهش اقتصاد کشور است. موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود. دراین رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی بعنوان گام اساسی درحمایت از چرخه های تولید و درخواست بجای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می باشد.

از معتبرترین برندهای موتورهای دیزلی ساخت داخل را میتوان موتورسازان ،ایدم و ژنراتور AVK دانست.هر سه محصول شرکت داری خدمات گسترده در سراسر کشور هستند.برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحدهای فروش و مشاوره این مجموعه تماس بگیرید.

دیزل ایرانی
ژنراتور ایرانی