کانوپی سایلنت دیزل ژنراتور

کانوپی دیزل ژنراتور کانوپی دیزل ژنراتور یکی از مهمترین لوازم های جانبی از دیزل ژنراتور است که برای کاهش آلودگی صوتی تولید شده توسط ژنراتور و حفاظت از محیط زیست و افراد اطراف آن طراحی شده است. کانوپی ها معمولاً از جنسهای مقاوم در برابر حرارت، ضربه، و شرایط آب و هوایی ساخته می‌شوند.دیزل ژنراتورها […]