دیزل ژنراتور ایرانی

دیزل ژنراتور ایرانی

با توجه به اهمیت موضوع اشتغال و ایجاد سرمایه گذاری داخلی  در هر زمینه ای،گروه مهندسی رعدآسا خود را موظف به ارائه دیزل ژنراتورهای  ایرانی دانسته و سالهاست عمده فعالیت خود را صرف ارائه بهترین برندهای ایرانی کرده و در این راستا میکوشد.ضرورت حمایت از چرخه های تولیدی و کالای ایرانی راه حل اساسی برحرکت و جهش اقتصاد کشور است. موضوعی که با رویکرد خرید کالای ایرانی می توان حمایت از کار و سرمایه ایرانی را تحقق بخشید و با رفتاری مثبت نسبت به ارتقاء کیفیت و بهره تولیدات داخلی نیز گامی اساسی را اعمال نمود. دراین رویکرد توجه به خرید کالاهای مورد نیاز از بازار داخلی و تولید ملی بعنوان گام اساسی درحمایت از چرخه های تولید و درخواست بجای مردم برای بهبود کیفیت و ارتقاء اجناس ایرانی می باشد.

 

از معتبرترین برندهای موتورهای دیزلی ساخت داخل را میتوان موتورسازان ،ایدم دانست.هر سه محصول شرکت داری خدمات گسترده در سراسر کشور هستند.برای دریافت اطلاعات بیشتر با واحدهای فروش و مشاوره این مجموعه تماس بگیرید.دیزل ژنراتور موتورسازان از 30کاوا تا 140کاوا و دیزل ژنراتور بنز ایدم از 40کاوا تا 400 تولید و راهی بازار می شود که گروه مهندسی رعدآسا دیزل فروش و خدمات پس از فروش آن را بر عهده دارد.

دیزل ایرانی
ژنراتور ایرانی