دیزل ژنراتور سیار(موبایل)

دیزل ژنراتور سیار(Mobile diesel generator)

ساخت ساشی موبایل یا همان دیزل ژنراتور سیار یکی از متعلقات غیر  ضروری و قابل نصب بر روی دیزل ژنراتور است که قابلیت حمل و جابه جایی دیزل ژنراتور را به مصرف کننده میدهد.برای این امر دو مدل گاری قابل نصب می باشد.مدل اول،شاسی بدون فنر می باشد که برای جابه جایی های داخل یک محوطه خاص می باشد که مسیر طولانی نباشد و مدل دوم داری سیستم فنر بندی به همراه مالبند و اکسل گردان می باشد که برای جابه جایی در مسیرهای طولانی تر استفاده می شود.این مدل را به راحتی می توان به وسیله نقله متصل کرد.گاری های موبایل برای هر تیپ به طور جداگانه طراحی،ساخته و نصب میشود.ساخت گاری موبایل قابل نصب بر روی دیزل ژنراتور های کارکرده می باشد.گاری چرخدار دیزل ژنراتور  ژنراتور به گونه ای ساخته و نصب میشود که می توان به راحتی دیزل ژنراتور را از شاسی جدا کرده و بر روی زمین قرار داد.دیزل ژنراتورهای سیار را میتوان به صورت کانوپی دار ارائه کرد

برای دریافت اطلاعات فنی و کاتولوگ با واحدهای فنی رعدآسا دیزل تماس حاصل فرمایید.