نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور

نصب و راه اندازی ژنراتورها  به صورت صحیح از یک سو و نگهداری دیزل ژنراتور از سوی دیگراز  مسائل بسیار مهمی است که بر طول عمر مفید دیزل ژنراتورهای تاثیر مستقیم دارد.به طور مثال اگر محل قرار گیری دیزل ژنراتور تراز نباشد،لرزش های ایجاد شده تاثیر بسیار نا مطلوبی بر عملکرد سیستم خواهد گذاشت و همچنین طول عمر قطعات نصب شده بر روی شاسی مانند تابلو کنترل و فرمان دیزل ژنراتور ویا هیتر یا همان گرمگن را به تدریج پایین خواهد آورد.به این منظور به شرح چندی از موارد مهم در نصب دیزل ژنراتور میپردازیم.

1-تراز بودن محل استقرار شاسی دیزل ژنراتور:

به منظور تراز کردن محل استقرار دیزل ژنراتورها حتما باید فونداسیون اجرا کرد و توسط لرزگیرهای زیر شاسی به کف فونداسیون بولت کرد.این امر سبب کاهش لرزش های ایجاد شده توسط موتور دیزلی به کل سیستم شده و امری بسیار ضروری به نظر میرسد.

2-شرایط آب هوایی:

بهترین شرایط برای نصب دیزل ژنراتورهای هوای باز با جریان هوای آزاد می باشد تا سیستم داغ نکرده و از توان موتور کاسته نشود.

3-ارتفاع نصب شده:

توان موتورهای دیزلی به شرایط ارتفایی وابستگی مستقیم دارد.شرایط ایده آل نصب دیزل ژنراتور در ارتفاع سطح دریا در نظر گرفته می شود یعنی کاتالوگ های تمام موتورهای دیزلی در ارتفاع سطح دریا تنظیم شده و این بدین معناست که با تغییر ارتفاع،از توان دیزل ژنراتور کاسته خواهد شد.

4-مسقف نمودن  و یا کانوپی:

برای بالا بردن طول عمر مفید دیزل ژنراتور ها باید روی سیستم حتما سقف تعبیه شود تا از شرایط بد محیطی دور بماند.

5-استفاده از هیتر یا گرمکن دیزل ژنراتور:

هیتر باعث میشود که آب داخل موتور همواره داغ بماند تا در زمان استارت،موتور سرد زیر بار نرود.هیتر یا گرمکن ها از برق شهر تغزیه می شوند.

5-استفاده از ضدیخ،ضدجوش،آب رادیاتور و روغن های استاندارد مخصوص موتورهای دیزلی:

استفاده از مواد فوق و تعویض به موقع روغن و طبق زمان بندی ارئه شده باعث کاهش استهلاک شده و طول عمر مفید سیستم را بالا خواهد برد.

6-استفاده از سوخت مناسب:

سوخت باید تمیز و عاری از هر گونه موارد اضافی و آب باشد.به همین منظور باید محل ورودی مخزن سوخت داری فیلتر باشد.اکثر موتور موجود دارای فیلتر آب گیر در محل مکش سوخت به داخل موتور هستند.

7-تعویض فیلترها:

تعویض به موقع و استفاده از فیلترهای فابریک یکی دیگر از مسائل مهمی است که باید در هنگام نصب و نگهداری مورد توجه قرار گیرد.فیلترها شامل،فیلتر روغن،فیلتر هوا،فیلترهای آب گیر

8-محل قرار گیری:

محل قرار گیری حتما باید به گونه ای باشد که تکنسین به راحتی به سیستم دسترسی داشته باشد.حداقل یک متر از دیوارها فاصله آزاد در نظر گرفته شود  تا در هنگام سرویس و تعمیر فضای کافی برای انجام فعالیت وجود داشته باشد.حتما در محل نصب باید کف شور وجود داشته باشد.وجود نور کافی الزامیست.شاسی حتما باید با فاصله از سطح زمین قرار بگیرد تا آب موجود در محیط باعث پوسیدگی شاسی نشود.

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور