نیرگاه مقیاس کوچک

 

 

 

 

نیرگاه مقیاس کوچک

نیروگاه مقیاس کوچک به مجمع تولید برق گویند که قابلیت به شبکه توزیع برق سراسری را امکانپذیر میسازد.این دستگاه ها متشکل از یک یا چند موتور گازسوز ،مولد برق یا آلترناتور،ترانسفورماتور و تابلوهای کنترل و حفاظت می باشد.حداکثر توان این نیرگاه ها 25مگاوات می باشد.

مزایای نیرگاه مقیاس کوچک:

یکی از اصلی ترین و مهم ترین مزیت های نیرگاه های گازی استفاده از موتورهایی است که با استفاده از گاز شهری فشار بالا کار می کنند که راندمان بالای موتورهای گازسوز ، عمر مفید بالای مولدها، نیاز به فضای کم، رسیدن به مرحله بهره برداری در زمان اندک، بازگشت سرمایه در کمترین زمان ممکن نسبت به سایر پروژه ها و حفاظت از محیط زیست با ایجاد کمترین آلودگی، از جمله دلایلی است که نیروگاه های مقیاس کوچک و یا تولید پراکنده را از توجیه بسیار خوب فنی و اقتصادی برخوردار می سازد، همچنین با توجه به قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش چشمگیر هزینه های برق مصرفی در صنایع تولیدی و مراکز تجاری و سیاستهای حمایتی دولت در ارائه تسهیلات و عقد قرارداد خرید تضمینی برق به مدت ۵ سال و تمدید آن جهت احداث مولد های مقیاس کوچک، این طرح را در یکی از بالاترین رتبه های جذب سرمایه گذاران خصوصی قرار داده است.

با توجه به نیاز کشور به سرمایه گذاري در زمینه ي تولید پراکنده ي برق، مشو قهاي مالی متعددي توسط وزارت نیرو براي سرمایه گذاري در زمینه ي تولید پراکنده قرار داده شده است که تولید پراکنده ي برق و فروش انرژي الکتریکی به شبکه را به عنوان یک گزینه ي بسیار جذاب براي مجتمع هاي صنعتی تبدیل نموده است، این حمايتهاي وزارت نیرو عبارت است از:

1. تامین هزینه هاي سوخت در قراردادهاي تبدیل انرژي و خرید تضمینی انرژي الکتریکی،
2. خرید تضمینی انرژي الکتریکی تولید شده و پرداخت 25 درصد از بهاي انرژي به عنوان پیش پرداخت،
3. بازگرداندن هزینه هاي انشعاب به مشتریان،
4. حذف هزینه هاي دیماند از هزینه هاي مشترکین.
در عین حال اگر سرمایه گذار با درنظر گرفتن حاشیه هاي اطمینان تولید (ظرفیت 1.5 برابري نیروگاه نسبت به مصرف) اقدام به احداث نیروگاه نماید، می توان هزینه هاي سنگین انتقال انرژي الکتریکی و احداث پست را حذف نماید.
با تولید انرژي الکتریکی در محل و کاهش عوامل مؤثر مانند شبکه هاي انتقال و توزیع و نیروگا ههاي بزرگ، خطاي این عوامل کمتر به مشترك منتقل می گردد و مشترك از خاموشی هاي ناخواسته، حتی در حد یک چشمک زدن برق آزاد می شود .به این ترتیب با پشتوانه ي تولید دایم انرژي الکتریکی در محل، تداوم تامین انرژي الکتریکی تضمین م یشود و مشترك می تواند از برقی با قابلیت اطمینان بالاتر و با کیفیت بهتر، بهره برداري نماید .ضمن آنکه شبک هی برق همچنان به عنوان پشتوانه ي تولید انرژي الکتریکی حضور خواهد داشت.
به این ترتیب هزینه هاي خرید مولدهاي برق اضطراري مانند دیز ل ژنراتورها کاهش می یابد و نیز مصرف کننده می تواند با توجه به عدم بروز وقفه در برق مصرفی، از خرید تجهیزاتی مانند UPS خودداري نماید.

امکان بازیافت حرارت و تولید همزمان برق و حرارت (CHP):

در نیروگاه هاي کوچک، بازیافت حرارت و استفاده از آن در تولید آب گرم و با استفاده از چیلرهاي جذبی، در تولید آب سرد امکان پذیر می گردد که این موضوع راندمان انرژي را تا 90 درصد افزایش می دهد .با توجه به دماي بالاي هواي خروجی از اگزوز، همراه با هر کیلووات انرژي الکتریکی تولیدي حدود دو کیلو وات انرژي حرارتی براي مصارف گرمایشی و سرمایشی قابل بازیافت است و این خود هزینه ی سرمایه گذاري ونیز هزینه سوخت و نگهداري واحدهاي سنتی تأسیسات حرارتی و تهویه مطبوع را کاهش می دهد.(Combined Heat and Power)

مقایسه تکنولوژي توربینهاي گازي با سایر تکنولوژي هاي تولید پراکنده:

در تولید پراکنده و نیز سیستم هاي،CHPتوربین ها حاکم بلامنازع نیروگاه هاي نصب شده می باشند .کما اینکه بنا بر آمار بانک اطلاعاتیCHP هاي نصب شده در آمریکا، توربی نهاي گازي، سیکل ترکیبی و توربی نهاي بخار 98 درصد از ظرفیت توان CHP نصب شده در آمریکا را تشکیل می دهندو موتورهاي گازي، تنها 2 درصد از این ظرفیت را تشکیل می دهند . کما اینکه درسرتاسر ایالات متحده آمریکا، تعداد نیروگا ههایی که بالاتر از 10 مگاوات توان دارند و مولد آنها موتورهاي گازي است، عدد ، در مقابل صدها نیروگاه توربین گازي، بخار و سیکل ترکیبی است.

خدمات رعدآسا در زمینه احداث نیرگاه ها گازسوز:

ارائه مشاوره در تمام سطوح

مشاوره مالی و تخمین هزینه

امکان سنجی

ارائه تجهیزات (صفر تا صد)

ارائه گارانتی و ضمانت نامه برای تمامی محصولات و خدمات

 نصب و راه اندازی در محل 

آموزش استفاده و بهره برداری در تمامی مراحل

تعمیر و بازسازی (اورهال نمودن)

ارائه خدمات پیش از فروش و پشتیبانی بعد از فروش

 

جدیدترین محصولات موتور دیزلی

جدیدترین محصولات پمپ و بوستر پمپ

جدیدترین محصولات ژنراتورو دیزل ژنراتور